Hologramy, regionální semináře a premiéra pořadu. To bude Den TA ČR 2020 – bez Vás u Vás

I letos pořádá Technologická agentura ČR (TA ČR) tradiční Den TA ČR, tentokrát však v netradiční podobě. Dopolední konferenci nahradí série on-line seminářů v regionech zaměřených na aktuální inovační témata v daných krajích. Chybět nebude ani předávání cen nejlepším projektům aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost. O absolutním vítězi Ceny TA ČR nebudou tentokrát hlasovat diváci v sále, ale veřejnost prostřednictvím sociálních sítí. Slavnostní udělení cen se uskuteční již 5. listopadu v originální filmové podobě.
Celý program můžete sledovat z pohodlí vašeho domova.

Den TA ČR 2020 se bude konat 5. listopadu pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a jeho tématem bude otázka s velkým prostorem pro zamyšlení: „Jste připraveni na budoucnost?“. Vzhledem k současným opatřením musela TA ČR změnit tradiční koncept konání akce. Přesto veřejnosti nic neunikne a může se sama zapojit do programu. Budou to totiž právě diváci, kteří rozhodnou o absolutním vítězi Cen TA ČR, který získá cenu Český nápad. „Letošní Den TA ČR pro nás představuje velkou výzvu. Naše původní plány se ze dne na den změnily a my jsme po půl roce intenzivních příprav museli najít jejich alternativu,” říká předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka a dodává: „Díky nepříznivým podmínkám jsme si ale mohli vyzkoušet něco úplně nového – natáčení filmu. Diváci se tedy mohou těšit na netradiční koncept celé akce a já věřím, že s ním budou spokojeni.”

Tradiční dopolední konferenci nahradí série on-line seminářů v regionech, které se zaměří na aktuální inovační témata v daných krajích. Smyslem jednotlivých akcí je motivovat, nejen studenty, k výzkumným aktivitám s důrazem na to, jak využít výsledky realizovaného výzkumu. Semináře
se uskuteční  2.–5. listopadu od 10:00 hod. Odkaz na jednotlivé streamy budou k nalezení vždy na webových stránkách TA ČR.

Každý region se bude věnovat jinému tématu:

 • 2. 11. – Jihlava: Výzvy pro Vysočinu (odkaz)
 • 3. 11. – Ostrava: Industry 5.0 nebo Yetti? (odkaz)
 • 4. 11. – Zlín: Brunch s TA ČR (odkaz)
 • 5. 11. – Ústí nad Labem: Krajina uhlí v nové perspektivě (odkaz)

Udílení Cen TA ČR se ponese v duchu technologií budoucnosti. Pořad bude vysílán 5. listopadu v 19:00 hod. na on-line platformě Mall TV.
Letos ke čtyřem soutěžním kategoriím Business, Partnerství, Společnost a Governance přibyla ještě jedna – kategorie Ministerstva průmyslu
a obchodu Cena Country for the Future. O šesté ceně Český nápad rozhodne veřejnost prostřednictvím hlasování na sociálních sítích. Komu se tedy letos podařilo vyhrát skleněnou sošku z dílny Lukáše Jabůrka prozrazuje TA ČR již nyní, jelikož všech pět spotů o vítězných projektech je zveřejněno pro online hlasování veřejností.

O absolutním vítězi a držiteli ceny Český nápad, z dílny společnosti 3Dees, se veřejnost dozví až v den vysílání pořadu předávání Cen TA ČR
5. listopadu.

Vítězné projekty Cen TA ČR 2020

Kategorie BUSINESS

Thuliové vláknové lasery pro průmyslové a medicínské aplikace

 • Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
 • Matex PM, s.r.o.
 • SQS Vláknová optika a.s.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vláknové lasery patří k nejmladším a nejrychleji se rozvíjejícím typům laserů. V současnosti se hojně využívají například v automobilovém průmyslu, medicíně, při úpravách povrchů, značení, identifikaci, řezání, nebo při svařování, kdy díky vysoce kvalitnímu (málo rozbíhavému) svazku záření mohou vláknové lasery svařovat na vzdálenost až několika metrů. V rámci projektu podpořeného v Programu EPSILON se výzkumníkům podařilo vyvinout vláknový laser a jeho prototyp, který překročil požadované parametry. Vynikajícího výsledku bylo dosaženo zejména díky způsobu výroby aktivního optického vlákna se specifickým šestistranným průřezem a dalšími vlastnostmi. Za výrobní postup a navíjení vlákna za účelem zvýšení účinnosti získali výzkumníci 9. 3. 2016 patent.

V praxi lze tímto laserem i rychle a velmi kvalitně opracovávat čiré polymery. Hlavní výhodou je, že nedochází k jejich nežádoucímu zabarvení. Technologii lze využít i v obranném vojenství. Jeden z řešitelů ÚFE participuje na evropském projektu TALOS (Tactical Advanced Laser optical System), který povede k vývoji laseru s kompaktní konstrukcí se schopností rychle a přesně neutralizovat agilní cíl a současně výrazně minimalizovat poškození vedlejších zařízení. Řešení bude možné integrovat do různých platforem (námořní, pozemní a vzdušné). Na projektu TALOS se podílí celkem 16 subjektů a 4 třetí strany z 9 evropských zemí.


Kategorie GOVERNANCE

Vývoj a vytvoření regulačního rámce standardu mobilních návěstidel pro zajištění provozu letišť v režimu VFR NOC na bázi LED návěstidel

 • Transcon Electronic Systems, spol. s r.o.

Projekt podpořený v Programu BETA reagoval na výzkumnou potřebu Ministerstva dopravy a zabýval se vývojem mobilních heliportů. Tento typ vrtulníkových letišť doposud v České republice zcela chyběl. Předpokladem pro jejich využití nejsou rychlé zásahy, ale opakovaná potřeba přepravy osob nebo materiálů. Takové situace mohou nastat v případě živelných katastrof (povodně, požáry) nebo rozsáhlých průmyslových havárií. Hlavní výhodou heliportu je rychlost a nenáročnost z pohledu energií i lidské obsluhy. Mobilní letiště lze kamkoliv po republice přemístit do 6 hodin a jeho instalaci lze provést v řádu jednotek hodin. Na obsluhu stačí 2 až 3 školení zaměstnanci.

Výsledkem projektu jsou dva konečné výstupy. Prvním je Ministerstvem dopravy ČR certifikovaný dokument „Metodický pokyn pro mobilní vrtulníková letiště“, který by měl sloužit pro regulaci typů, vybavení, výstavby a provozování mobilních letišť pro potřeby služby HEMS a obecně pro IZS. Druhým je systém s názvem „TAČR-29“, který je oním mobilním heliportem. Ten splňuje výše zmiňovaný metodický pokyn a zároveň využívá výhradně energeticky účinná návěstidla s technologií LED.

Řešení projektu trvalo 11 měsíců. Díky získaným zkušenostem v současnosti výzkumníci pracují na další projektu. V rámci Programu EPSILON řeší mobilní přistávací plochu pro velká letiště o dráze až 1 km.


Kategorie PARTNERSTVÍ

Výzkum a vývoj technologie průmyslové výroby distančních tkanin velkých proměnných distancí, na pneumatickém tkacím stroji

 • VÚTS, a.s.
 • Taiwan Textile Research Institute

Projekt představuje významný úspěch v oblasti textilního strojírenství. Výzkumníci vyvinuli unikátní technologie pro výrobu distančních tkanin, které se vyznačují velmi specifickými vlastnostmi. Dosavadní technologie umožňovaly automatickou výrobu tzv. 3D distančních tkanin buď jen o malých distancích (do cca 67 milimetrů), nebo násobně vyšších, ale bez možnosti plynule měnit hodnotu distance v průběhu tkaní. Nové textilie mají rozteč od 100 do 500 milimetrů a umožňují plynule nastavitelné distance v průběhu tkacího procesu podle specifických požadavků na výsledný produkt. Uvedené možnosti se spojují v prototypu nového tryskového tkacího stroje DIFA (Distance Fabric), díky kterému bude možné materiály efektivně vyrábět. V praxi tuto textilii využijí výrobci manipulační, vyprošťovací či sportovní techniky jako jsou záchranná vodní mola a čluny, sportovní potřeby či zvedací vaky umožňující manipulaci s těžkými břemeny či vyprostit osoby při automobilových a železničních nehodách.


Kategorie SPOLEČNOST

Eliminace jazykových bariér handicapovaných diváků České televize II (ELJABR II)

 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
 • SpeechTech, s.r.o.

Televizním divákům se sluchovým handicapem se snaží pomoct ambiciózní projekt ELJABR II. Jeho nejvýznamnějším výsledkem je technologie vzdáleného titulkování živých televizních pořadů, zejména pro diváky České televize. Unikátní systém dokáže v reálném čase převést řeč na text a za běhu doplňuje, ale i opravuje jednotlivá slova. Projekt navíc přispívá k rozšíření a zkvalitnění systému automatického čtení titulků a vytváří i vícehlasou doprovodnou stopu. Projekt reflektuje i potřeby České televize v oblasti vytváření, udržování a provozování rozsáhlého digitalizovaného archivu. Řešení přináší užitek desetitisícům sluchově handicapovaných diváků, kteří tak mají možnost získávat plnohodnotné informace z televizního vysílání. Službu živého titulkování využívají všichni diváci zcela bezplatně.


Kategorie MPO – Country For The Future

Aplikace PARSS umožňuje plánování lidských zdrojů / pracovních směn v době pandemie

 • Blindspot Solutions s.r.o.

Vývoj této aplikace byl podpořen v programu ministerstva průmyslu a obchodu Czech Rise Up. Za jejím vznikem stojí společnost Blindspot Solutions s.r.o. Tento nástroj umožňuje podnikům a organizacím všech velikostí i oblasti působení chytře rozvrhnout pracovní harmonogram zaměstnanců s eliminací ohrožení jejich zdraví a nákazy v období pandemie.