INFORMACE K VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1 A PREZENTACE ZE SEMINÁŘE

Technologická agentura ČR (TA ČR) upozorňuje vzhledem k blížícímu se termínu vyhlášení 1. veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1 na povinné přílohy návrhu projektu, bez kterých nebude možno návrh projektu přijmout do veřejné soutěže:

písemná Smlouva o ustanovení národního centra kompetence uzavřená mezi jednotlivými členy Centra NCK (hlavním uchazečem a dalšími účastníky). Tato Smlouva o ustanovení Národního centra kompetence může plnit funkci Smlouvy o účasti na řešení projektu, a to se všemi povinnými náležitostmi podle článku 6 Všeobecné podmínky v5 Smlouva o ustanovení národního centra kompetence musí odpovídat popisu spolupráce v návrhu projektu. Součástí tohoto smluvního vztahu vymezeného Smlouvou o ustanovení národního centra kompetence nebo jiným obdobným dokumentem, například v podobě statutu, musí být i způsob fungování Centra NCK a vymezení role Rady centra, jejíž základní role jsou vymezeny programem. Tato Smlouva o ustanovení Národního centra kompetence je podepsaná všemi členy Centra NCK (hlavním uchazečem a dalšími účastníky). Tato Smlouva o ustanovení Národního centra kompetence může být uzavřena s rozvazující podmínkou neposkytnutí podpory, nebo ve formě Smlouvy o smlouvě budoucí.

  1. dokument ustavující Radu centra NCK, včetně činnosti a funkce Rady centra. Může se jednat o smlouvu, případně jednací řád nebo nebo jiný právně závazný dokument.
  2. zápis nebo jiný obdobný dokument z jednání Rady centra potvrzující projednání předkládaného návrhu projektu do 1. veřejné soutěže programu Národní centra kompetence 1 i jeho schválení ze strany Rady centra.

TA ČR pořádala k 1. veřejné soutěži programu Národní Centra Kompetence seminář, který se uskutečnil 28. února 2018 v Praze. Hosté se na něm seznámili zejm. s koncepcí programu Národní Centra Kompetence, se základními podmínkami veřejné soutěže, klíčovými parametry a dalšími informacemi, které umožní zahájit přípravu záměrů, projektových konsorcií a dalších podkladů souvisejících s podáním návrhu projektu ještě před samotným vyhlášením veřejné soutěže.

Prezentaci ze semináře naleznete ZDE

Dotazy ze semináře naleznete ZDE