Informace k výsledkům typu Nmet u probíhajících veřejných soutěží

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně výsledků typu Nmet u probíhajících veřejných soutěží, TA ČR upozorňuje, že certifikace tohoto typu výsledků i případný postup certifikace je zcela v gesci příslušných resortů.