Informace o možnosti setkat se s německými partnery a prodiskutovat společné projekty

V souvislosti s přípravou 4. veřejné soutěže programu DELTA zaměřené na česko-německou VaV spolupráci v oblasti Průmyslu 4.0 je na 7. března 2017 v Drážďanech (Spolková republika Německo) plánováno (match-makingové) setkáních zástupců českých podniků a výzkumných organizací s jejich německými protějšky.

Tato akce bude mít za cíl informovat o podmínkách společné výzvy na obou stranách a zároveň umožnit zájemcům z obou zemí, aby se setkali se svými kolegy, navázali důležitý kontakt s potenciálními partnery a případně prodiskutovali přípravu a podání společného návrhu projektu.

TA ČR zároveň žádá všechny instituce, které by se rády tohoto setkání zúčastnily, aby vyplnily níže uvedený stručný registrační formulář a to do 7. 2. 2017 včetně. Tyto informace poslouží k co nejvhodnějšímu nastavení celé akce.
Formulář je přístupný ZDE