Informace o průběžných výsledcích hloubkového hodnocení řešených projektů podpořených v rámci 1.VS Programu CENTRA KOMPETENCE

Technologická agentura České republiky v souladu se zněním Programu Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem (program Centra kompetence) provedla hodnocení pro účely poskytnutí podpory na období řešení projektu od 49. měsíce dále u 22 projektů, které byly podpořeny v rámci 1. veřejné soutěže programu Centra kompetence, která byla vyhlášena dne 26. června 2011.

Seznam projektů, které byly vyhodnoceny jako velmi kvalitní projekty.

Seznam projektů, které byly vyhodnoceny jako projekty s doporučením.


V souladu se zněním programu Centra kompetence budou nyní příjemci výše uvedených projektů vyplňovat návrh řešení projektu od začátku 5. roku řešení dále.