Informace ohledně vyplácení podpory osobám na sankčním seznamu

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) by ráda upozornila všechny uchazeče a příjemce, že není možné, aby byla účelová podpora ze státního rozpočtu poskytnuta osobě, jejíž skutečný majitel je uveden na seznamu sankcionovaných osob. Více informací naleznete zde na stránkách Finančního analytického úřadu. Taková osoba nemůže v konečném důsledku pobírat účelovou podporu ze státního rozpočtu. Proto uchazečům a příjemcům doporučujeme ověřit všechny skutečné majitele a tyto uvést do evidence skutečných majitelů (odkaz zde). Skuteční majitelé musí být dle z. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, a podmínek poskytovatele při podání návrhu projektu v evidenci skutečných majitelů uvedeni.