Informace pro externí specialisty


Vítejte na webových stránkách, které jsou určeny pro externí hodnotitele a hodnotitelky i pro další odborníky, kteří se podílejí na hodnotících procesech Technologické agentury České republiky. Stránky slouží k snadné dohledatelnosti všech potřebných informací pro hodnotitelské činnosti.

Činnosti, které provádí externí odborníci v rámci spolupráce s Agenturou, jsou náročné nejen na čas externistů, ale také na detailní  znalost relevantních materiálů. Pro lepší orientaci a snadnou dohledatelnost materiálů je založen tento web, kde jsou aktuální informace a dokumenty umístěny v jednotlivých sekcích.

Prokliky na obecné dokumenty typu zákon, metodika, znění programů a pravidel veřejných soutěží, které TA ČR vyhlašuje, jsou průběžně aktualizovány. Je zde prostor také pro případné dotazy.

Metodiku nutnou pro výkon práce externích spolupracovníků nalezne každý externí hodnotitel v sekci DOKUMENTY PRO HODNOTITELE ve svém účtu v ISTA. Tam také budou vkládány aktuální materiály k jednotlivým činnostem, kterými bude externí spolupracovník pověřen.

Máte dotaz nebo potřebujete poradit?

Napište nám na dagmar.kudova@tarc.cz nebo hedvika.kovandova@tacr.cz.