INKA 3: Výsledky 3. kola mapování inovačních kapacit

Technologická agentura ČR dokončila již 3. kolo mapování inovačních kapacit za období 06/2021 až 08/2022. Ve výsledných zprávách z mapování se dozvíte o aktuálním stavu, trendech a změnách v inovačním systému Česka. Kdo jsou hlavní aktéři inovačního prostředí z řad podniků, jaké jsou jejich potřeby, kompetence a inovační potenciál, a mnoho dalších zajímavostí. 

Základní přehled výsledků mapování:

Výsledné zprávy z mapování INKA 3:

Mapování probíhalo unikátní kombinací statistických dat a dat z řízených rozhovorů, které byly osobně provedeny v 512 firmách z celého Česka. 

Účelem mapování je využití zjištěných informací jako podklad pro nastavení nových intervencí podpory aplikovaného výzkumu a inovací a vyhodnocení realizace a dopadů programů stávajících s cílem posílit konkurenceschopnost regionálních aktérů.

Data z mapování INKA byla a jsou rovněž využívána pro tvorbu strategických dokumentů (např. Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 nebo jako jeden ze vstupů pro nastavení nové RIS3 strategie).Pro více informaci o výstupech mapování, navštivte prosím webové stránky inkaviz.tacr.cz.