Centra digitálních inovací

11.
října
8 : 00 - 15 : 30
11. 10. 2022 8 : 00 - 11. 10. 2022 15 : 30
Jugolávských partyzánů 1580/3, Praha 6

Zveme vás na vzdělávací akci Centra digitálních inovací konanou dne 11. října 2022 od 9.00  do 15.30 v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (Jugolávských partyzánů 1580/3, Praha 6).

Součástí programu akce je komentovaná prohlídka výzkumného a experimentálního prostředí Testbed. Při vyplňování přihlášky prosím vyberte, zda máte o prohlídku zájem, či nikoliv.

Program akce je rozdělen do dvou částí. V dopolední části zaměřené na podporu vzniku a rozvoje center vystoupí Mr. Matthias Kuom https://european-big-data-value-forum.eu/speaker/matthias-kuom/, který mimo jiné představí postřehy ve vývoji konceptu DIH jako nástroje pro digitalizaci MSP a především výhled, co bude následovat po skončení první výzvy.

Na tuto prezentaci naváže pan Ing. Petr Porák (finanční nástroje, prioritní osa 1, MPO) s prezentací zaměřenou na možné finanční nástroje (služby infrastruktury) pro DIHy. V odpolední části nás pak bude čekat prezentace paní Terezy Šamanové ze společnosti CzechInno se zajímavými zkušenostmi a postřehy z prostředí DIH a EDIH a také paní Jany De Merlier z Brain4Industry.

Odpolední část dne je zaměřená především na sdílení informací mezi kraji.

REGISTRACI prosím proveďte do 26. září na emailové adrese masicek@tacr.cz.

Program:

08:00 – 09:00 registrace účastníků

09:00 – 10:00 prohlídka centra TestBed

10:00 – 10:45 Insights in the evolution of the DIH concept as an instrument for digitalization of SMEs (Matthias Kuom)

11:00 – 11:45 Finanční nástroje podpory DIH (Ing. Petr Porák)

11:45 – 13:00 Oběd

13:00 – 15:30 Prezentace Brain4Industry (Jana De Merlier), CzechInno (Tereza Šamanová), diskuse