Česko-izraelské inovační fórum k technologiím “smart cities”

25.
května
8 : 30 - 17 : 00
25. 5. 2022 8 : 30 - 25. 5. 2022 17 : 00
konference
Praha, Černínský palác nebo online

Dovolujeme si vás pozvat na Česko-izraelské inovační fórum. Cílem konference je podpořit spolupráci mezi českými a izraelskými výzkumníky a inovátory při vývoji technologií “smart cities”. Stejně jako v minulých letech bude toto fórum platformou pro navázání kontaktů a identifikaci možných společných projektů. Součástí programu bude nabídka “matchmaking,” díky které si můžete najít projektového partnera. Pozváni jsou opět zástupci relevantních resortů a institucí, výzkumníci i podnikatelé.

Program Česko-izraelské inovačního fóra naleznete na těchto webových stránkách

Akce proběhne v anglickém jazyce a můžete se zúčastnit fyzicky na místě či online. 

Pokud se nemůžete zúčastnit fyzicky, můžete sledovat konferenci online prostřednictvím platformy CISCO WEBEX a prostřednictvím aplikace SLI-DO pokládat své dotazy.

Akci pořádá Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Velvyslanectví státu Izrael v Praze, Bar Ilan University, České vysoké učení technické v Praze, Česko-izraelská smíšená obchodní komora
a Izraelsko-česká obchodní a průmyslová komora.