Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All

4.
října
10 : 00 - 15 : 00
4. 10. 2022 10 : 00 - 4. 10. 2022 15 : 00
online

Technologická agentura České republiky (TA ČR) spolu s polskou agenturou National Center for Research and Development (NCBR) pořádá Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím – CET, DUT a Water4All.

Cílem workshopu je představit možnost spolupráce českých a polských uchazečů ve výzvách Partnerství:

  • Clean Energy Transition (CET),
  • Driving Urban Transitions (DUT),
  • Water4All.

Výzvy budou vyhlášeny v září 2022. V první části akce představíme jejich mezinárodní podmínky pro zapojení, ale také zvlášť přiblížíme českým a polským uchazečům národní podmínky. Druhá část akce poskytne českým účastníkům příležitost prezentovat své nápady na výzkumné projekty, které lze předkládat v rámci výzev a navázat kontakty s partnery z Polska za účelem předkládání společných návrhů projektů.

Předběžný program akce:

CZ-PL Workshop European Partnerships_Programme

Další informace k výzvám najdete na tomto odkazu.

*TA ČR a NCBR si vyhrazují právo na změnu programu, termínu akce a na její případné zrušení. O změnách vás budeme včas informovat prostřednictvím e-mailu.