Digitalizace MSP 2022: Průmyslová automatizace v praxi

25.
května
9 : 00 - 15 : 00

Robotizace a automatizace výroby – to je to, oč tu běží. Případové studie, sdílení zkušeností a
odborné přednášky na důležitá témata související se zaváděním robotizace pro všechny zájemce o
automatizaci a digitalizaci výroby.

Na konferenci PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE V PRAXI, kterou připravilo Národním centrum průmyslu 4.0 s agenturou CzechInvest a dalšími partnery, se Vám představí úspěšné příklady robotizace a automatizace výroby z různých prostředí a s tím související témata:

  • Jak přemýšlet o automatizaci a digitalizaci firmy; budoucnost výrobního procesu
  • Případové studie automatizace a robotizace z českých společností
  • Energetické úspory ve výrobě díky optimalizaci robotických pracovišť
  • Spolupráce firem a akademie pro inovativní řešení výrobních otázek

Řečníci: zástupci společností DEL, Deloitte, Optokon, JHV, Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, NEDCON Bohemia, SICK, Siemens, Valeo, CIIRC ČVUT, VŠPJ, Filip Plevač 

Na odborné přednášky navážou také dva praktické workshopy s případovými studiemi. Součástí programu je možnost komentované prohlídky Cyber Physical Factory Vysoké školy polytechnické Jihlava, v jejíchž prostorách se akce koná.

V místě konference budou přítomni k osobním konzultacím také zástupci API, TA ČR, CzechInvest a NCP4.0.

Vstup na akci je po registraci bezplatný.