Konference: Trendy a technologie 2023

16.
května
9 : 00 - 15 : 30
16. 5. 2023 9 : 00 - 16. 5. 2023 15 : 30
Tolstého 16, 586 01 Jihlava, VŠPJ, aula

Zveme Vás na seminář Aktuální podpory aplikovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů
a prezentace výzkumně-vývojových projektů z Vysočiny, který je letos součástí konference Trendy
a technologie 2023. Na této tradiční konferenci pořádané Katedrou technických studií VŠPJ se tak letos můžete těšit nejen na zástupce CzechInvestu, TA ČR, API a Kraje Vysočina, kteří Vás seznámí s aktuálními možnostmi podpory aplikovaného výzkumu a vývoje, ale zejména na představení výzkumně-vývojových aktivit v high-tech oboru leteckého průmyslu od rovnou dvou firem přímo
z Kraje Vysočina.

Samotná konference se zaměřuje hlavně na témata v oblastech aplikované informatiky, strojírenství, průmyslové automatizace, robotiky a Průmyslu 4.0 a nově právě i na oblast podpory VaV. Cílem konference je také zprostředkovat setkání významných zástupců průmyslu
v Kraji Vysočina se studenty a akademickými pracovníky VŠPJ a pomoci tak transferu informací
o inovacích a trendech v průmyslu.

Konference Trendy a technologie zahajuje od 9:00, seminář Aktuální podpory aplikovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů a prezentace výzkumně-vývojových projektů z Vysočiny
se uskuteční od 10:30 do 11:40. Můžete se zúčastnit jak celé konference, nebo jen její části.

Individuální konzultace o možnostech podpory výzkumu a vývoje se zástupci státních
a veřejných institucí budou možné po skončení části věnované podpoře výzkumu a vývoje.