Konzultační den pro firmy a podnikatele z Moravskoslezského kraje

25.
června
9 : 00 - 15 : 00
25. 6. 2024 9 : 00 - 25. 6. 2024 15 : 00
regiony
Online

Poradíme Vám s aktuální nabídkou dotačních titulů a dalších možností veřejné podpory. Zveme Vás na Konzultační den, jehož cílem jsou bezplatné individuální konzultace Vašich investičních a výzkumných záměrů a představení podpory pro startupy, technologické firmy, výzkumné projekty a exportní společnosti v Moravskoslezském kraji.

K dispozici Vám budou zástupci těchto institucí:

  • Technologická agentura ČR (Mgr. Filip Chlebiš) – podpora průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v podnicích a výzkumných organizacích.
  • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (Bc. Petra Çetin ) – Národní databáze brownfieldů, zvýhodněné úvěry na podnikání od Národní rozvojové banky, Operační program Spravedlivá transformace.
  • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (Mgr. Veronika Lorencová) – Projekt Technologická inkubace, který je určen pro podporu a rozvoj inovativních start-upů.
  • Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (Ing. Petra Bezecná) – Podpora exportu a služby agentury CzechTrade.
  • Agentura pro podnikání a inovace (Ing. Jaroslava Dohnalová, Ing. Pavlína Holubová) – Možnosti získání dotací z evropských strukturálních fondů (OP TAK)

Registrace

Účast na individuální konzultaci je po Vaší závazné registraci na Vámi vybraný termín a čas bezplatná.

  • Do poznámky prosím uveďte, jaký záměr byste rádi konzultovali.
  • Konzultace budou probíhat online formou prostřednictvím platformy Microsoft Teams.
  • Odkaz a pokyny k připojení Vám budou zaslány e-mailem den před Vámi zvoleným termínem.