Konzultační den pro firmy a podnikatele z Moravskoslezského kraje

11.
dubna
9 : 00 - 15 : 00
11. 4. 2023 9 : 00 - 11. 4. 2023 15 : 00
online

Zveme Vás na online Konzultační den, jehož cílem jsou individuální konzultace Vašich investičních a výzkumných záměrů a představení podpory pro startupy, malé a střední technologické firmy, výzkumné projekty a exportní společnosti v Moravskoslezském kraji.

Na co se můžete těšit:

 • CzechInvest – agentura pro podporu podnikání a investic – Technologická inkubace,
  Investiční pobídky, Operační program Spravedlivá transformace, podpora startupů,
  malých a středních podniků, Národní databáze brownfieldů, zvýhodněné úvěry od NRB
  aj.
 • Technologická agentura ČR – agentura zastřešující programy na podporu
  aplikovaného výzkumu a vývoje
 • Agentura API – možnosti získání finančních prostředků z evropských strukturálních
  fondů (OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti
  podnikatelských záměrů pro získání dotační podpory uvede aktuality v OP TAK
  (nové a plánované výzvy)
 • CzechTrade bude prezentovat projekty NOVUMM a NOVUMM KET, projekt Design
  pro konkurenceschopnost