Konzultační den pro firmy a podnikatele z Ústeckého kraje

24.
října
9 : 00 - 15 : 00
24. 10. 2023 9 : 00 - 24. 10. 2023 15 : 00
online

Poradíme Vám s aktuální nabídkou dotačních titulů a dalších možností veřejné podpory. Regionální kancelář agentury CzechInvest pro Ústecký kraj si Vás spolu s partnerskými agenturami dovolují pozvat na konzultační den pro firmy a podnikatele. Formou individuálních konzultací budete moci prodiskutovat možnosti veřejné podpory, aktuálních potřeb i budoucích záměrů Vaší firmy.

K dispozici Vám budou zástupci následujících agentur:

  • CzechInvest – agentura pro podporu podnikání a investic – Technologická inkubace, Operační program Spravedlivá transformace, podpora startupů, malých a středních podniků, Národní databáze brownfieldů, zvýhodněné úvěry od NRB aj.
  • CzechTrade – agentura pro podporu exportu – účast na zahraničních veletrzích, individuální služby, exportní vzdělávání aj.
  • TA ČR – Technologická agentura ČR – agentura zastřešující programy na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje
  • API – možnost získání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů (OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti podnik. záměrů pro získání dotační podpory

Účast na individuální konzultaci je bezplatná. Do poznámky prosím uveďte, jaký záměr byste rádi konzultovali. Konzultace budou probíhat online prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Odkaz a pokyny k připojení Vám budou zaslány e-mailem den před Vámi zvoleným termínem.