Konzultační den pro startupy a malé a střední podnikatele ze Zlínského kraje

17.
května
9 : 00 - 13 : 45

Regionální kancelář agentury CzechInvest spolu s partnery si Vás dovoluje pozvat na konzultační den, jehož cílem jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory
pro začínající i stávající podnikatele ze Zlínského kraje.

Seznamte se s aktuálními možnostmi veřejné podpory následujících institucí:

  • CzechInvest – agentura pro podporu podnikání a investic – podpora startupů (Technologická inkubace), investiční pobídky, podpora malých a středníchvpodniků, podnikatelské nemovitosti a brownfieldy, zvýhodněné úvěry od NRB aj.
  • CzechTrade – agentura pro podporu exportu – účast na zahraničních veletrzích, individuální služby, exportní vzdělávání aj.
  • Technologická agentura ČR – agentura zastřešující programy na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje
  • API – agentura pro podnikání a inovace – možnosti získání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů (OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti podnik. záměrů pro získání dotační podpory
  • Technologické inovační centrum Zlín – expertní programy Creatinn a Platinnn, služby
    na podporu digitalizace podniku (eDIH)

Konkrétní hodina konzultace Vám bude potvrzena ze strany regionální kanceláře. V případě dotazů se můžete obrátit na email adela.kattauerova@czechinvest.org.