Miniveletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání pro firmy a podnikatele z Olomouckého kraje

21.
října
9 : 00 - 12 : 30

Poradíme Vám s aktuální nabídkou dotačních titulů a dalších možností podpory.

Zveme Vás na Miniveletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání pro firmy a podnikatele.

přednáškové části získáte přehled o dostupných možnostech veřejné podpory, následně formou individuálních konzultací budete moci prodiskutovat Vaše aktuální potřeby i budoucí záměry Vaší firmy.

K dispozici Vám budou zástupci následujících institucí:

  • API – dotační programy z OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
  • CzechInvest – investiční pobídky, podpora startupů, podnikatelské nemovitosti
  • CzechTrade – podpora exportu a související služby
  • OK Linka – komunitární programy a finanční iniciativy Evropské unie
  • Olomoucký kraj – krajské dotační tituly zaměřené na podporu podnikaní
  • Inovační centrum Olomouckého kraje – Představení konkrétních nástrojů podpory MSP
  • Technologická agentura ČR – programy na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje
  • Úřad práce ČR – programy pro firmy na podporu zaměstnanosti
  • Okresní hospodářská komora Olomouc – aktivity, eventy, poradenství & efektivní networking pro podnikatele

Účast na akci (včetně individuálních konzultací) je po Vaší registraci bezplatná  Registrovat se můžete zde nejpozději do 19. října 2022.

Kontakt pro případné dotazy: olomouc@czechinvest.orgZpracování osobních údajů bude prováděno ve veřejném zájmu dle článku 6/1 e) GDPR, resp. v oprávněném zájmu dle článku 6/1 f) GDPR.