Od mitofágie k neurokognitivním poruchám

11.
dubna
9 : 00 - 17 : 00
11. 4. 2024 9 : 00 - 11. 4. 2024 17 : 00
Vlastenecký sál, Karolinum (Ovocný trh 3, Praha 1) | online

Při příležitosti ukončení projektu MitAD, který byl podpořen v Programu KAPPA, zve Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol s univerzitou v Oslu zájemce na konferenci Od mitofágie k neurokognitivním poruchám.

Program konference přináší aktuální poznatky v neurodegenerativní kaskádě Alzheimerovy nemoci. Začne poznatky o mitofagii (mechanismu recyklace poškozených mitochondrií), jehož narušení může stát již na počátku vzniku onemocnění a možnostech jejího léčebného ovlivnění. Dále představí mozkové organoidy modelující patofyziologii a krevní biomarkery reflektující alzheimerovskou patologii v preklinických i klinických stádiích. Nevynechá ani nejčasnější klinické projevy u pacientů včetně metod experimentální neuropsychologie, a zakončena bude pohledem do budoucnosti léčby tohoto zákeřného onemocnění.

Tato konference nabízí hybridní formát, který dává možnost vybrat si mezi online účastí a účastí osobní, počet míst je omezený.