On-line konzultační den pro firmy a podnikatele z Moravskoslezského kraje

23.
února
9 : 00 - 15 : 00
23. 2. 2023 9 : 00 - 23. 2. 2023 15 : 00
on-line

Zveme Vás na online Konzultační den, jehož cílem jsou individuální konzultace Vašich investičních a výzkumných záměrů a představení podpory pro startupy, malé a střední technologické firmy, výzkumné projekty a exportní společnosti v Moravskoslezském kraji.

Na co se můžete těšit:

  • CzechInvest – agentura pro podporu podnikání a investic – Technologická inkubace, Investiční pobídky, Operační program Spravedlivá transformace, podpora startupů, malých a středních podniků, Národní databáze brownfieldů, zvýhodněné úvěry od NRB aj. 
  • Technologická agentura ČR – agentura zastřešující programy na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje
  • Agentura API – možnosti získání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů (OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti podnikatelských záměrů pro získání dotační podpory uvede aktuality v OP TAK (nové a plánované výzvy),
  • CzechTrade agentura pro podporu exportu – účast na zahraničních veletrzích, individuální služby, exportní vzdělávání aj.

Účast na individuální konzultaci je bezplatná. Do poznámky prosím uveďte, jaký záměr byste rádi konzultovali. Konzultace budou probíhat online formou prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Odkaz a pokyny k připojení Vám budou zaslány e-mailem den před Vámi zvoleným termínem.