On-line konzultační den pro firmy a podnikatele z Ústeckého kraje

21.
února
9 : 00 - 15 : 00
21. 2. 2023 9 : 00 - 21. 2. 2023 15 : 00
on-line

Poradíme Vám s aktuální nabídkou dotačních titulů a dalších možností veřejné podpory. Srdečně Vás zveme na on-line konzultační den pro zástupce firem a podnikatelů, který se koná ve spolupráci regionální kanceláře Technologické agentury ČR, agentury CzechInvest a Czechtrade a Agentury pro podnikání a inovace. Formou individuálních konzultací budete moci prodiskutovat možnosti veřejné podpory aktuálních potřeb i budoucích záměrů Vaší firmy.

K dispozici Vám budou zástupci následujících agentur:

  • CzechInvest – agentura pro podporu podnikání a investic – Technologická inkubace, Operační program Spravedlivá transformace, podpora startupů, malých a středních podniků, Národní databáze brownfieldů, zvýhodněné úvěry od NRB aj.
  • CzechTrade – agentura pro podporu exportu – účast na zahraničních veletrzích, individuální služby, exportní vzdělávání aj.
  • Technologická agentura ČR – agentura zastřešující programy na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje
  • API – možnosti získání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů (OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti podnik. záměrů pro získání dotační podpory

Účast na individuální konzultaci je bezplatná. Do poznámky prosím uveďte, jaký záměr byste rádi konzultovali. Konzultace budou probíhat online formou prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Odkaz a pokyny k připojení Vám budou zaslány e-mailem den před Vámi zvoleným termínem.