On-line konzultační den pro podnikatele ze Zlínského kraje

31.
ledna
9 : 00 - 13 : 00
31. 1. 2023 9 : 00 - 31. 1. 2023 13 : 00
on-line

Regionální kancelář agentury CzechInvest a Technologické agentury ČR si Vás dovoluje pozvat na online konzultační den, jehož cílem jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele ze Zlínského kraje.

Seznamte se s aktuálními možnostmi veřejné podpory následujících institucí:

  • CzechInvest – agentura pro podporu podnikání a investic – Technologická inkubace, Investiční pobídky, podpora startupů, malých a středních podniků, Národní databáze brownfieldů, zvýhodněné úvěry od NRB aj.
  • CzechTrade – agentura pro podporu exportu – účast na zahraničních veletrzích, individuální služby, exportní vzdělávání aj.
  • Technologická agentura ČR – agentura zastřešující programy na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje
  • API – agentura pro podnikání a inovace – možnosti získání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů (OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti podnik. záměrů pro získání dotační podpory
  • Technologické inovační centrum Zlín –  programy Creatinn, Platinnn

*V e-mailové registraci, prosím, uveďte jménonázev společnostidotazy a kontakt na Vás.

Konzultace jsou bezplatné. Konkrétní hodina konzultace Vám bude potvrzena ze strany regionální kanceláře, poté Vám bude zaslán odkaz pro připojení prostřednictvím platformy MS Teams.