Ozvěny Dne TA ČR 2023 - Brownfieldy a dostupné bydlení

22.
listopadu
10 : 00 - 12 : 00
22. 11. 2023 10 : 00 - 22. 11. 2023 12 : 00
Online debata

Ústecký kraj dlouhodobě čelí socioekonomickým výzvám spojených s transformací těžkého průmyslu a stále rostoucími sociálními problémy, jako jsou nevyužité brownfieldy, zanedbaný veřejný prostor, dostupnost kvalitního bydlení a občanské vybavenosti či vyloučené lokality. Základní otázkou tak je, jak využít potenciál opuštěných (nejen) průmyslových areálů i budov a jak tyto prostory architektonicky transformovat pro bydlení či pro účely sociálního podnikání tak, aby byla zajištěna jejich užitná funkce a zároveň udržitelnost?

Debatu sledujte na vedaneniscifi.tacr.cz.

Děkujeme Inovačnímu centru Ústeckého kraje za poskytnutí prostor.

V rámci série regionálních seminářů Ozvěny Dne TA ČR 2023, které reflektují aktuální témata v regionech, letos zavítáme do Ústeckého, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.