Pozvánka: Předběná tržní konzultace k veřejné zakázce na vytvoření webové aplikace INKAviz

8.
listopadu
13 : 00 - 15 : 00
8. 11. 2023 13 : 00 - 8. 11. 2023 15 : 00
Evropská 1692, 160 00 Praha 6
Prosím akceptujte marketingové cookies pro zobrazení obsahu Google Map

Dne 8. 11. 2023 od 13:00 hod. se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6) uskuteční setkání s dodavateli a zástupci Technologické agentury ČR ohledně plánované veřejné zakázky s názvem „Vytvoření a provoz nové verze aplikace INKAviz“. Předběžná tržní konzultace bude probíhat hybridní formou. Odkaz rozešleme všem registrovaným zájemcům v předstihu před vlastním jednáním.

Záměrem zadavatele je diskutovat možnosti vytvoření a rozvoje nové verze technologicky zastaralého, avšak stále funkčního systému INKAviz s využitím sdílených služeb systému SISTA a Internal Developer Platform TA ČR.

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), je zadavatel oprávněn vést
tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele
o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem jednání/konzultace je:

  • seznámení účastníků se záměrem zadavatele,
  • představení finálního znění/obsahu zadávací dokumentace před jejím vyhlášením (do 14 dnů po konání PTK),
  • představení kvalifikačních požadavků,
  • rekapitulace termínu a postupu pro účast v zadávacím řízení.

Registrovaným dodavatelům budou zaslány bližší informace nejpozději v pondělí 6. 11. 2023. Po konci předběžné tržní konzultace bude na webu zadavatele zveřejněn zápis z této předběžné tržní konzultace. V rámci předběžné tržní konzultace bude podepsána prezenční listina.

Části zadávací dokumentace, jež budou výsledkem předběžné tržní konzultace, budou v zadávací dokumentaci zřetelně označeny, stejně tak budou identifikovány osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely, a budou uvedeny všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace dle § 36 odst. 4 ZZVZ.