Seminář: Aktuální programy podpory pro firmy a podnikatele ze Šluknovského výběžku

15.
února
10 : 00 - 13 : 30
Prosím akceptujte marketingové cookies pro zobrazení obsahu Google Map

Účastněte se semináře, jehož cílem bude seznámit Vás s aktuální nabídkou dotačních titulů, zvýhodněných
úvěrů a dalších možností veřejné podpory.

Regionální kancelář agentury CzechInvest pro Ústecký kraj si Vás spolu s partnerskými agenturami
dovoluje pozvat na seminář zaměřený na aktuální programy podpory pro firmy a podnikatele z Ústeckého
kraje. Akce proběhne ve spolupráci s OHK Děčín a MAS Český sever.

Účast na semináři je po Vaší závazné registraci bezplatná.

Podrobnější informace o semináři naleznete zde.