Seminář: Implementace RIS3 (nejen) v zemědělsko-potravinářském sektoru

22.
listopadu
10 : 00 - 12 : 00
22. 11. 2023 10 : 00 - 22. 11. 2023 12 : 00
sídlo TA ČR, Evropská 1692/37, Praha 6

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem a EIT Food Hub ČR organizuje setkání a diskusi u kulatého stolu na téma „Implementace RIS3 (nejen) v zemědělsko – potravinářském sektoru“. Akce je určena všem poskytovatelům podpory VaV, zástupcům státní správy, ministerstev a grantových agentur, vysokých škol, inovačních center a všem uživatelům RIS3 strategie nejen ze zemědělsko-potravinářského sektoru.

Na seminář se prosím registrujte. Po registraci Vám bude před termínem akce zaslán bližší program. Těšíme se na Vás!

Agenda:

  • EIT Food RIS3 Guidebook: Jak strategie pro inteligentní specializace (RIS3) urychlují inovace v zemědělsko-potravinářském sektoru?
  • Zemědělsko-potravinářský sektor – tvorba RIS3 na národní úrovni
  • Zemědělsko-potravinářský sektor – odlišnosti národní a (mikro)regionální RIS3
  • Implementace RIS3 do dotačních programů zaměřených na zemědělsko-potravinářský sektor (poskytovatelé podpory)
  • Pohled uživatele na RIS3