Seminář k výsledkům projektu NCK CAMEB

22.
listopadu
8 : 45 - 17 : 30
22. 11. 2022 8 : 45 - 22. 11. 2022 17 : 30
Braunův dům, Karlovo náměstí, Praha 2

Zveme Vás na závěrečnou prezentaci výsledků, výstupů a řešení vyvinutých v rámci čtyřleté spolupráce mezi univerzitami a firmami zapojenými do NCK CAMEB. Dne 22. 11. 2022 budou řešitelské týmy všech 12 dílčích projektů řešených v rámci NCK CAMEB prezentovat jimi vyvinuté novinky a inovace v nyní velmi aktuální oblasti nových materiálů a energetické efektivity v budovách a lidských sídlech.

Kompletní program naleznete níže.