SVĚTOVÝ SILNIČNÍ KONGRES 2023

2.
října
9 : 00 - 16 : 00
2. 10. 2023 9 : 00 - 6. 10. 2023 16 : 00
Kongresové centrum Praha

Ve dnech 2. až 6. října 2023 bude Praha hostit Světový silniční kongres v Kongresovém centru Praha. Tématem kongresu je „Praha 2023 – znovu spolu na cestách“

Kongres, kterého se zúčastní 3000 až 5000 delegátů převážně ze zahraničí, představí nejnovější trendy a technologie v sektoru silniční dopravy. Sejdou se zde ministři dopravy z téměř 130 členských zemí asociace, aby se podělili o své postřehy a diskutovali o výzvách, které přináší modernizace jejich národní silniční infrastruktury. Akce účastníkům poskytne celosvětový přehled současných postupů a budoucích trendů v oblasti silniční infrastruktury a silniční mobility a zahrne klíčové příležitosti pro navazování mezinárodních kontaktů a společenské aktivity.

Program 27. světového kongresu silniční dopravy přinese:

  • zasedání Ministrů – nejvyšší národní představitelé infrastruktury a dopravy ze 40 až 60 zemí celého světa
  • přednášky a sympozia technická, zaměřená na Strategické směřování, Pohled do budoucnosti a sympozia Speciálních projektů PIARC
  • širokou škálů workshopů, vedlejší akce
  • výstavní plochy včetně národních pavilonů z více než 30 zemí
  • technické exkurze
  • a další

Česká silniční společnost věří, že tento prestižní projekt umožní nejen setkání s nejlepšími světovými odborníky, ale bude také impulsem k restartu, renesanci silničního sektoru v České republice.

Informace o akci spolu s registrací naleznete na stránce www.wrc2023prague.org.