Transfera Technology Day 2023

21.
listopadu
10 : 00 - 18 : 00
21. 11. 2023 10 : 00 - 21. 11. 2023 18 : 00
Rakvice nebo on-line

Národní akce Transfera Technology Day již počtvrté propojí českou vědu s byznysovou komunitou. Přidejte se v úterý 21. listopadu 2023 na akci, která zhodnocuje komerční potenciál přihlášených vědeckých výstupů z českých vysokých škol a výzkumných organizací. Registraci naleznete pod tímto odkazem.

Sběr projektů se opět uskuteční prostřednictvím databáze technologií spolku Transfera.cz. Více informací o podání projektů do výzvy se dočtete v záložce níže.

Spolek Transfera.cz vypisuje národní výzvu cílenou na vědeckovýzkumné projekty, které jsou v pokročilejší či konečné fázi proof of concept a směřují k uplatnění v praxi.

Výzva je vypsána s ohledem na opakovaný zájem o zhodnocení komerčního potenciálu technologií a znalostí. Podrobné zhodnocení projektů zajistí spolek Transfera.cz za významné podpory agentury CzechInvest, společnosti i&i Prague, nadačního fondu Neuron, Technologické agentury ČR a dalších partnerů. Současně proběhne soutěž přihlášených projektů a prezentace nejzajímavějších v rámci finálového dne Transfera Technology Day.

Výzva je určena pro všechny, kdo mají skutečný zájem výsledky VaV reálně rozvíjet nebo je komerčně zhodnotit, případně najít vhodného partnera pro spolupráci.

Tato výzva není oborově vymezena.

Účast projektů z předchozích ročníků musí být doložena popisem výrazného posunu.

Termín sběru přihlášek: 19. 6. – 10. 9. 2023
Transfera Technology Day:21. listopad 2023 10 – 16 hodin, v 17 hodin slavnostní vyhlášení
Průběh akce:hybridní forma (Rakvice – Vinařský dům Dominant nebo on-line)
Jazyk akce:dle preference prezentujícího – český, anglický
Způsob přihlašování:výhradně prostřednictvím databáze technologií spolku Transfera.cz
www.portfolio.transfera.cz/cs/prehled-technologii/