Veletrh dotačních příležitostí | Nejen pro podnikatelskou sféru, ale i pro města a obce Ústeckého kraje

24.
listopadu
9 : 00 - 15 : 00
24. 11. 2022 9 : 00 - 24. 11. 2022 15 : 00
Velká Hradební 54, 400 01 Ústí nad Labem

Účastněte se našeho plánovaného veletrhu dotačních příležitostí, jehož cílem bude seznámit Vás s aktuální nabídkou dotačních titulů a dalších možností veřejné podpory. V jeden čas, na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Zástupci organizací na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků. Díky našim partnerům můžete konzultovat své projektové záměry s následujícími institucemi:

  • Agentura pro podnikání a inovace (API) – nový OP TAK,
  • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest,
  • Agentura na podporu exportu CzechTrade,
  • Úřad práce Ústeckého kraje (POVEZ II),
  • Technologická agentura ČR (Podpora výzkumu a vývoje),
  • MAS Český sever (Podpora podnikání na venkově),
  • Programy Národní rozvojové banky (Bezúročné úvěry a záruky),
  • Projekty SFŽP (Modernizační fond),
  • Inovačního centra Ústeckého kraje (Podpora podnikání),
  • Centrum pro regionální rozvoj ČR (IROP 2021+).


Těšíme se na spolupráci!


Účast na veletrhu je zdarma a bez registrace.