Veletrh podpory podnikání a inovací pro firmy a podnikatele z Olomouckého kraje

18.
října
9 : 00 - 13 : 00
Prosím akceptujte marketingové cookies pro zobrazení obsahu Google Map

V jeden čas a na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Zástupci organizací na vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Díky našim partnerům můžete konzultovat své projektové záměry s následujícími institucemi:

 • Agentura pro podnikání a inovace
 • CzechInvest
 • CzechTrade
 • Inovační centrum Olomouckého kraje
 • Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje
 • Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje
 • OK Linka Olomouckého kraje
 • Okresní hospodářská komora Olomouc
 • Olomoucký kraj, odbor strategického rozvoje
 • SPoint – sociální podnikání (MPSV)
 • Technologická agentura České republiky
 • Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Olomouci
 • Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

Program:

 • 8:30 – 9:00 – Registrace
 • 9:00 – 10:45 – Přednášková část – přehled o dostupných možnostech veřejné podpory
 • 10:45 – 11:00 – Přestávka/Networking
 • 11:00 – 13:00 – Individuální konzultace – možnost prodiskutovat Vaše aktuální potřeby i budoucí záměry Vaší firmy.

Účast na akci je bezplatná. Upozorňujeme, že kapacita pro registraci je 100 osob.