Veletrh podpory podnikání a inovací pro firmy v Královéhradeckém kraji

23.
května
12 : 00 - 16 : 00

Agentura CzechInvest ve spolupráci s regionálními partnery si vás dovoluje pozvat na Veletrh podpory podnikání a inovací pro firmy v Královéhradeckém kraji. V jeden okamžik a na jednom místě budete mít možnost zdarma konzultovat své projektové záměry či získat potřebné informace o dotačních i nedotačních titulech pro rozvoj vašeho podnikání.

Konzultující organizace:

• Agentura pro podnikání a inovace
• Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
• Centrum investic, rozvoje a inovací
• Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade
• Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje
• Krajský úřad Královéhradeckého kraje
• Národní rozvojová banka
• Technologická agentura ČR
• Úřad práce ČR