Veletrh podpory podnikání pro firmy a obce z Pardubického kraje

11.
května
9 : 30 - 14 : 30
11. 5. 2023 9 : 30 - 11. 5. 2023 14 : 30
Komenského nám. 120, 530 02 Pardubice

Agentura CzechInvest ve spolupráci s agenturou API a dalšími partnery si vás dovoluje pozvat
na Veletrh podpory podnikání a dotačních příležitostí, který je určen nejen pro firmy, ale také
pro zástupce měst a obcí z Pardubického kraje. Veletrhu se zúčastní také regionální koordinátor TA ČR pro Pardubický kraj.


V jeden okamžik a na jednom místě budete mít možnost konzultovat své projektové záměry či získat potřebné informace o dotačních i nedotačních titulech pro rozvoj vašeho podnikání nebo obce.

Účast je bezplatná.