Veletrh podpory podnikání pro firmy a podnikatele z Moravskoslezského kraje

30.
května
9 : 00 - 16 : 00
30. 5. 2023 9 : 00 - 30. 5. 2023 16 : 00
Konferenční sál budovy VIVA | Technologická 376/5, Ostrava

V jeden čas a na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Zástupci organizací na vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Díky našim partnerům můžete konzultovat své projektové záměry s následujícími institucemi:

 • Centrum pro regionální rozvoj České republiky
 • CzechInvest
 • CzechTrade
 • Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
 • Moravskoslezský kraj
 • Moravskoslezské inovační centrum Ostrava
 • Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Krajská síť Národní sítě Místních akčních skupin ČR Moravskoslezského kraje
 • Místní akční skupina Opavsko z.s.
 • Národní rozvojová banka, a.s.
 • Státní fond životního prostředí ČR
 • Technologická agentura České republiky
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Účast na veletrhu je zdarma. Těšíme se na spolupráci!