Veletrh podpory podnikání pro firmy i obce v Ústeckém kraji

23.
května
9 : 00 - 14 : 00
23. 5. 2023 9 : 00 - 23. 5. 2023 14 : 00
Velká Hradební 54, 400 01 Ústí nad Labem, ICUK

Účastněte se našeho plánovaného Veletrhu podpory podnikání,, jehož cílem bude seznámit vás s aktuální nabídkou dotačních titulů a dalších možností veřejné podpory.

V jeden čas a na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Zástupci organizací na vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Díky našim partnerům můžete konzultovat své projektové záměry s následujícími institucemi:

 • Agentura pro podnikání a inovace
 • Centrum pro regionální rozvoj České republiky
 • CzechInvest
 • CzechTrade
 • Inovační centrum Ústeckého kraje
 • Komerční banka
 • Národní rozvojová banka
 • Státní zemědělský intervenční fond
 • Technologická agentura České republiky
 • Úřad práce České republiky
 • Ústecký kraj