WEBINÁŘ: Podmínky uznatelnosti vykazovaných nákladů v programech TA ČR

12.
ledna
10 : 00 - 13 : 00
12. 1. 2023 10 : 00 - 12. 1. 2023 13 : 00
on-line

Zveme Vás na webinář „Podmínky uznatelnosti vykazovaných nákladů v programech TA ČR“.

Tento webinář je určen především pro zástupce z řad příjemců čerpajících účelovou podporu
z programů TA ČR, kteří jsou zodpovědní za administraci a vykazování nákladů v jednotlivých nákladových kategoriích. 

Cílem webináře je vysvětlit Vám možná rizika a nejasnosti v evidenci nákladových položek
a poskytnout Vám nezbytné informace pro jejich správné vykazování.

Po vyplnění registrace Vám bude zaslána personalizovaná pozvánka s odkazem pro on-line připojení. Kapacita připojení na webinář je omezena na max. 150 osob. 

Z webináře vznikne audiovizuální záznam, který Vám posléze nasdílíme včetně prezentačních podkladů.