Kancelář TA ČR

Pracovníci Kanceláře TA ČR zodpovídají za přípravu programů a programových dokumentů (zadávací dokumentace, příručky, atd.) a za následnou realizaci těchto programů.

Kancelář TA ČR zejména:

  • přijímá žádosti o podporu výzkumných záměrů z programů vyhlášených TA ČR,
  • kontroluje jejich formální správnost před jejich předáním k dalšímu hodnocení,
  • poskytuje poradenství zájemcům o podporu a řešitelům,
  • monitoruje plnění schválených projektů,
  • kontroluje dosažení stanovených cílů výzkumných záměrů a programů.