RNDr. Jiří Očadlík


POZICE

Člen předsednictva TA ČR

MOBILNÍ TELEFON

+420 604 241 738

E-MAIL

jiri.ocadlik@tacr.cz

SÍDLO KANCELÁŘE

Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

RNDr. Jiří Očadlík

ČLEN PŘEDSEDNICTVA TA ČR

Jiří Očadlík vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Fyzikální elektronika. Pracoval jako samostatný výzkumný pracovník v Ústavu přístrojové techniky Brno a poté zastával vedoucí funkce ve společnostech Tesla Brno s.p., Tesla Elmi a.s., Delmi s.r.o. a Philips Electron Optics Česká republika s.r.o. Od roku 1999 působil ve společnosti FEI Czech Republic s.r.o., nejprve jako generální a výkonný ředitel (1999–2017). K pozici následně přidal post ředitele provozu FEI Brno (2005–2010), post viceprezidenta pro výrobu (2008) a post viceprezidenta pro operace (2011–2012). V období 2012–2017 zastával také funkci viceprezidenta a generálního ředitele FEI Brno.

V roce 2017 změnil své působiště a do roku 2018 pracoval jako zástupce ředitele pro inovační strategii CEITEC VUT. Na krátko se pak v roce 2019 stal CEO ve společnosti Telight s.r.o., odkud přešel do Nenovision s.r.o. na pozici obchodního manažera. Zde působil až do listopadu 2020.

Dlouhodobým cílem, kterému se RNDr. Očadlík věnuje od počátku 90. let, je vybudovat mezinárodně silnou výzkumnou a vývojově výrobní firmu na elektronové mikroskopy. Byl spoluřešitelem celé řady výzkumných projektů AV ČR, VUT, CEITEC apod. Od poloviny října 2021 působí Jiří Očadlík jako člen předsednictva Technologické agentury ČR.