Ing. Jiří Plešek, CSc.


POZICE

Člen předsednictva TA ČR

MOBILNÍ TELEFON

E-MAIL

jiri.plesek@tacr.cz

SÍDLO KANCELÁŘE

Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

Ing. Jiří Plešek, CSc.

ČLEN PŘEDSEDNICTVA TA ČR

Jiří Plešek se vyučil obráběčem kovů v továrně na letecké motory. Potom vystudoval Strojní fakultu ČVUT, obor Aplikovaná mechanika. V osmdesátých letech pracoval ve Státním výzkumném ústavu pro stavbu strojů. Zde vyvíjel programy a numerické algoritmy pro využití metody konečných prvků v mechanice. V roce 1992 získal titul kandidáta věd v tehdejší ČSAV. V devadesátých letech založil s několika kolegy soukromou firmu, kde se zabýval teplotními, napěťovými a seismickými výpočty strojních součástí, zejména zařízení jaderných elektráren. Od roku 1997 je zaměstnán v Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR. V roce 2013 se stal jeho ředitelem. Jiří Plešek pracuje v oborech nelineární materiálové analýzy a šíření rázových vln. Na ČVUT přednáší předměty Mechanika kontinua a Plasticita a creep.