doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.


POZICE

Člen předsednictva TA ČR

MOBILNÍ TELEFON

E-MAIL

matus.sucha@tacr.cz

SÍDLO KANCELÁŘE

Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD.

ČLEN PŘEDSEDNICTVA TA ČR

Doc. Šucha vystudoval magisterský obor Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2006 zde obhájil rigorózní práci a získal titul PhDr., ke kterému v roce 2008 přidal titul Ph.D. v oboru pedagogické psychologie. V roce 2018 na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy obhájil docenturu habilitační prací s názvem Lidský faktor v dopravě – chování člověka a možnosti jeho ovlivnění.

Profesně se orientuje na problematiku dopravní psychologie, lidského faktoru v dopravě a na problematiku manažerského poradenství. Mezi oblasti jeho vědeckého zájmu patří dopravní psychologie, dopravní bezpečnost, mobilita a automatizace v dopravě. Je akreditovaným koučem (MŠMT ČR), dopravním psychologem (MD ČR), psychoterapeutem (absolvent pětiletého výcviku integrativní skupinové psychoterapie), mentorem Europsy pro oblast dopravní psychologie a soudním znalcem v oblasti se specializací dopravní psychologie.

Matúš Šucha je řešitelem nebo spoluřešitelem několika národních a mezinárodních výzkumných projektů v oblasti dopravní psychologie. Publikoval více než 50 odborných textů v oblasti dopravní a manažerské psychologie. Je členem mnoha prestižních mezinárodních organizací, které působí v problematice dopravní bezpečnosti. Mezi nejvýznamnější patří Nordic Traffic Safety Academy (NTSA), The international council on alcohol, drugs and traffic safety (ICADTS), Traffic Psychology International (TPI), Deutsche Gesselschaft für Verkehrpsychologie (DGVP), nebo International Co-operation on theories and concepts in traffic safety (ICTCT). Od poloviny října 2021 působí Matúš Šucha jako člen předsednictva Technologické agentury ČR.