Kontrola účetní evidence dle metodického pokynu „Uznávání/neuznávání nezaúčtovaných nákladů“.

Dovolujeme si Vás upozornit na metodický pokyn POK-04_2023 „Uznávání/neuznávání nezaúčtovaných nákladů“. Vzhledem k tomu, že někteří příjemci stále ještě nemají v účetní evidenci nákladů projektu zaúčtovány všechny náklady, které vykazují v průběžných resp. závěrečných zprávách, chtěli bychom Vám znovu připomenout povinnost zjednat nápravu.

Do konce roku 2023 zbývá už jen pár dní, využijte je proto na narovnání nesrovnalostí.