LEEP-SME

Sdílení dobré praxe o efektivním hodnocení projektů po celé délce jejich cyklu
z hlediska jejich aplikačního potenciálu.

Identifikace projektu: LEEP-SME
Registrační číslo: 947783
Identifikace programu: Horizon2020
Výzva: H2020-INNOSUP-2018-2020
Typ akce: CSA
Koordinátor: TA ČR
Délka trvání projektu: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021 (12 měsíců)
Celkové náklady: 50 000 EUR
EU příspěvek na projekt: 50 000 EUR

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je sdílet mezi 4 mezinárodními partnery nástroje, které pomáhají efektivnímu hodnocení projektů (po celé délce jejich cyklu, tedy návrhu projektů, realizace i ex-post hodnocení a monitoring) z hlediska jejich aplikačního potenciálu. Málo evropských organizací umí projekt zhodnotit po této stránce a navíc s výsledky hodnocení dále pracovat ku prospěchu projektů (vybrat k podpoře ty projekty, které mají nejvyšší aplikační potenciál, pomoci jim vyhnout se rizikům, vyřešit krize a uplatnit vzniklé řešení na trhu, nebo zhodnotit efektivitu podpory atd.). Sdílení dobré praxe bude probíhat pomocí 3 workshopů. Finálním výstupem bude tzv. Design option paper, což je kuchařka shrnující závěry ze vzájemného sdílení a z nich nově vzniklé metodiky. Výstupy sdílení dobré praxe budou aktivně šířeny. 

Projektové aktivity jsou rozděleny do 4 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Management and Coordination
WP2: Peer Learning
WP3: Dissemination, Exploitation and Communication
WP4:
Ethics requirements

Složení konsorcia: 

  1. TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY (TA ČR), Česká Republika
  2. FUNDACION PARA EL FOMENTO EN ASTURIAS DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA APLICADA Y TECNOLOGIA (FICYT), Španělsko
  3. FUNDACION FUNDECYT – PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE EXTREMADURA (FUNDECYT PCTEX), Španělsko
  4. ASSOCIATION D’EUREKA (EUREKA), Belgie

DOKUMENTYNakládání s osobními údaji podle GDPR

Účel a způsob zpracování osobních údajů byly určeny a budou nadále určovány správcem údajů (data controller), Technologickou agenturou České republiky (TA ČR)
se sídlem na adrese Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6.

Zplnomocněný zástupce správce údajů: Baya Barbora Nuñez

Tým TA ČR, jehož zástupcem je paní Nuñez, jasně deklaruje svůj záměr chránit osobní údaje a vyjadřuje svůj závazek podporovat veškeré činnosti s tím související.
Tým TA ČR společně s paní Nuñez dále zajišťuje, aby všechna pracoviště projektu dodržovala pravidla stanovená obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) jakož i další právní akty vydané EU nebo místními zákony.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 947783 .