M-ERA.NET 2 Call 2020 - připravte se na mezinárodní výzvu v oblasti materiálového výzkumu

Od března 2020 mají výzkumníci v oblasti materiálového výzkumu a inovací možnost podávat projekty do mezinárodní ERA-NET cofundové výzvy M-ERA.NET 2 Call 2020.

ERA-NET cofundové výzvy jsou výzvy určené mezinárodním výzkumným konsorciím a řídí se mezinárodními pravidly, společnými pro uchazeče ze všech zúčastněných zemí. Kromě mezinárodních podmínek musí čeští uchazeči splňovat národní podmínky, vycházející z programu TA ČR, ze kterého budou v případě úspěchu financováni.

Národní podmínky pro českého uchazeče naleznete zde.

Témata výzvy M-ERA.NET Call 2020:

 1. Modeling for materials engineering and processing
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
 3. High performance composites
 4. Functional materials
 5. New strategies for advanced material-based technologies for healt applications
 6. Materials for additive manufacturing

Pro podání projektu do ERA-NET cofundové výzvy je třeba:

 • vytvořit mezinárodní výzkumné konsorcium – v případě výzvy M-ERA.NET 2 Call 2020 musí mít minimálně tři partnery požadující podporu a partneři musí být z nejméně dvou odlišných zemí (nejméně jedna evropská či jiná zúčastněná země v Call 2020 – seznam zemí bude zveřejněn),
 • navrhnout téma společného projektu,
 • zvolit koordinátora projektu,
 • společně podat projekt do mezinárodního systému,
 • poslat TA ČR povinné přílohy českého uchazeče.

Českým uchazečem může být jak podnik, tak výzkumná organizace. 

Seznam zemí zapojených do výzvy a další podrobnosti o účasti ve výzvě budou zveřejněny na stránkách m-era.net a tacr.cz.