M-ERA.NET 3 Call 2021: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací je otevřena

Mezinárodní výzva M-ERA.NET 3 Call 2021 je od 15. 3. 2021 otevřena pro projekty zaměřené na materiálový výzkum a inovace. Nově podpoří také výzkum pro budoucí technologie baterií v souladu se Zelenou dohodu pro Evropu. Zkrácené návrhy projektů (pre-proposals) můžete podávat do 15. 6. 2021, 12:00 SEČ.

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí z programu EPSILON (podprogramu 2) a celková alokace TA ČR na výzvu je 2 000 000 EUR s maximální výši na projekt 350 000 EUR. 

Témata výzvy (v originálním znění):

1. Modeling for materials engineering, processing, properties and durability
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
3. High performance composites
4. Functional materials
5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications (TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
6. Materials for additive manufacturing

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi nezávislými subjekty z nejméně dvou zemí zapojených do výzvy. Standardní velikost konsorcia je tři až šest partnerů.

V příručce Vše o M-ERA.NET 3 Call 2021 najdete veškeré potřebné informace pro českého uchazeče.

M-ERA.NET pořádá 25. března od 11:00 do 12:30 informační webinář pro zájemce ze všech zemí. Registrujte se zde.

Země zapojené do výzvy:

Belgie (F.R.S.-FNRS, FWO, VLAIO, SPW), Brazílie (FAPESP), Bulharsko (BNSF), Česká republika (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA, BF), Francie (ANR, RNAQ), Chorvatsko (MZO), Island (RANNIS), Izrael (IIA, MOST-IL), Jihoafrická republika (DSI), Kanada (PRIMA), Korejská republika (KIAT), Kypr (RIF), Lotyšsko (VIAA), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Německo (PtJ/BMBF, SMWK), Norsko (RCN), Polsko (NCBR, NCN), Portugalsko (FCT), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Rusko (FASIE), Slovensko (SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI, CDTI, EJ-GV, IDEPA), Švédsko (VINNOVA), Švýcarsko (DETEC), Taiwan (MoST-TW), Turecko (TÜBITAK).

Důležité dokumenty pro české uchazeče, kteří se chtějí zapojit do výzvy v rámci aplikovaného výzkumu: 

Pro aktuální informace o výzvě sledujte webové stránky m-era.net a tacr.cz.