M-ERA.NET 3 Call 2021: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací

V březnu otevíráme mezinárodní výzvu M-ERA.NET 3 Call 2021 v rámci ERA-NET Cofund. Tato výzva  je již tradičně zaměřena na materiálový výzkum a inovace, nově podpoří i výzkum pro budoucí technologie baterií v souladu se Zelenou dohodu pro Evropu.

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Celková alokace TA ČR na výzvu je 2 000 000 EUR s maximální výši na projekt 350 000 EUR. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (podprogramu 2), ze kterého TA ČR podpoří úspěšné české subjekty v rámci mezinárodních projektů.

Témata výzvy (v originálním znění):

1. Modeling for materials engineering, processing, properties and durability
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
3. High performance composites
4. Functional materials
5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications (TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
6. Materials for additive manufacturing)

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi nezávislými subjekty z nejméně dvou zemí zapojených do výzvy. Standardní velikost konsorcia je tři až šest partnerů.

Pro aktuální informace o výzvě sledujte webové stránky m-era.net a tacr.cz.