M-ERA.NET 3 Call 2023: Výsledky mezinárodní výzvy

Do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 3 Call 2023, která je zaměřená na materiálový výzkum a inovace, se přihlásilo 104 českých uchazečů v rámci 68 výzkumných projektů.

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří pět úspěšných českých týmů, které se budou podílet na těchto projektech:

 • ANGSTROM (Pokrok v oblasti superkondenzátorů s navrhem využití Plasmy a multifunkčních hybridních materiálů)
 • BAPUR (Pokročilý filtrační systém pro odstraňování nově objevujících se znečišťujících látek z vody na bázi plně přírodních materiálů)
 • DURATRANS (Udržitelné a vysoce odolné flexibilní průhledné vodivé povrchy na bázi nanovlákna pro pokročilou elektroniku)
 • FutureMold (Pružný výrobní přístup pro recyklovatelné vysoce výkonné kompozitní formy založené na biologické bázi)
 • STF4SW (Udržitelný rozvoj pro stavební trh: Nový pohled na pasivní seismickou ochranu)

Cílem výzvy bylo podpořit projekty v těchto oblastech (v originálním znění):

 1. Sustainable advanced materials for energy
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
 3. High performance composites
 4. Functional materials
 5. Advanced materials and technologies for health applications
 6. Next generation materials for advanced electronics

Více informací o úspěšných projektech a této výzvě najdete zde.