M-ERA.NET Call 2020: Výsledky mezinárodní výzvy

Do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 2 Call 2020, která spadá do nástroje ERA-NET Cofund, se přihlásilo 54 českých uchazečů v rámci 33 projektů. Technologická agentura ČR podpoří šest úspěšných českých týmů, které se podílí na těchto projektech:

 • DeeMA
 • MIST
 • ADVENTURE
 • LUBRICOAT
 • TAGGED
 • DePriSS

Výzva byla tematicky zaměřena na tyto oblasti:

 • Modelling for materials engineering and processing 4 podpořené projekty
 • Innovative surfaces, coatings and interfaces 10 podpořených projektů
 • High performance composites 7 podpořených projektů
 • Functional materials 12 podpoených projektů
 • New strategies for advanced material-based technologies in health applications 1 podpořený projekt
 • Materials for additive manufacturing 8 podpořených projektů

Více o úspěšných projektech a této výzvě najdete zde.