M-ERA.NET 2 ERA-NET Cofund

Identifikace projektu:  M-ERA.NET 2
Registrační číslo: 685451
Identifikace programu: Horizon2020
Typ akce: ERA-NET Cofund
Výzva: H2020-NMP-ERA-NET-2015
Délka trvání projektu: 72 měsíců (1. 3. 2016 – 28. 2. 2022)
Celkové náklady: € 52 015 473,73
Vyžádaný EU příspěvek: € 12 750 000

Cíl projektu:

Cílem je identifikovat další výzkumné programy pro materiálový výzkum a inovace a upevnit spolupráci s příslušnými finančními organizacemi
z Evropy i mimo ni.
M-ERA.NET 2 se zaměřuje na koordinaci výzkumného úsilí zúčastněných členských států EU, přidružených států a regionů, a vybraných globálních partnerů ve výzkumu a inovacích v oblasti materiálů, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a souvisejících výrobních technologií.
Cílem projektu je uskutečnění společné výzvy v oblasti výzkumu materiálů a inovací, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie
a souvisejících výrobních technologií.

Projektové aktivity jsou rozděleny do 7 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Management a koordinace
WP2: Spolufinancována výzva (Call 2016) – Příprava a vyhlášení výzvy 2016
WP3: Spolufinancována výzva (Call 2016) – Evaluace a výběr projektů výzvy 2016
WP4: Spolufinancována výzva (Call 2016) – Monitoring podpořených projektů z výzvy 2016
WP5: Další aktivity projektu 1 – Další společné výzvy bez spolufinancování EU
WP6: Další aktivity projektu 2 – jiné společné aktivity
WP7: Komunikace, využívání a diseminace výsledků

Složení konsorcia:

 1. Austrian Research Promotion Agency (FFG), Rakousko – koordinátor
 2. Agency for Innovation by Science and Technology (IWT), Belgicko
 3. National Fund for Scientific Research (FNRS), Belgicko
 4. Public Service of Wallonia (SPW), Belgicko
 5. São Paulo Research Foundation (FAPESP), Brazílie
 6. National Science Fund of Bulgaria (BNSF), Bulharsko
 7. Research Promotion Foundation (RPF/IPE), Kypr
 8. TECHNOLOGY AGENCY OF THE CZECH REPUBLIC (TACR), Česká republika
 9. Estonian Science Foundation (ETAG), Estónsko
 10. Limousin Region (CR-LIMOUSIN), Francie
 11. Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Německo
 12. Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Německo
 13. Project Management Juelich / Research Centre Juelich (PTJ/FZJ), Německo
 14. National Research, Development and Innovation Office (NKFIH), Maďarsko
 15. Icelandic Centre for Research (RANNIS), Island
 16. Science Foundation Ireland (SFI), Irsko
 17. MATIMOP Israeli Industry Centre for R&D (MATIMOP), Izrael
 18. CALABRIA REGIONE (CaR), Itálie
 19. Ministry of Education, University and Research (MIUR), Itálie
 20. State Education Development Agency (VIAA), Lotyšsko
 21. Research Council of Lithuania (LSC/LMT/RCL), Litva
 22. National Fund for Research (FNR), Luxembursko
 23. Materials Innovation Institute (M2i), Nizozemsko
 24. Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), Nizozemsko
 25. Research Council of Norway (RCN), Norsko
 26. National Centre for Research and Development (NCBiR), Polsko
 27. National Science Centre (NCN), Polsko
 28. Foundation for Science and Technology (FCT-PT), Portugalsko
 29. Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding(UEFISCDI), Rumunsko
 30. Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises (FASIE), Rusko
 31. Slovak Academy of Science (SAS/SAV), Slovensko
 32. Ministry of Education, Science, Culture and Sport (MESCS/MIZS), Slovinsko
 33. Department of Science and Technology (DST), Jižní Afrika
 34. Agency for Innovation and Development of Andalucia (IDEA), Španělsko
 35. Agency of Innovation, Business Financing and Internationalization of Castilla y León (ADE), Španělsko
 36. Basque Government (EJ-GV), Španělsko
 37. Basque Innovation Agency (Innobasque), Španělsko
 38. Economic Development Agency of the Principality of Asturias (IDEPA),Španělsko
 39. Foundation for knowledge MADRIMASD (madri+d), Španělsko
 40. Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO), Španělsko
 41. Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA), Švedsko
 42. MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (MoST Taiwan), Taiwan
 43. The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Tuřecko

  Observer:
 44. Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES), Finsko
 45. VDI Technologiezentrum GmbH (VDI TZ), Německo
 46. Ministry of Science and Technology (MOST), Izrael
 47. Korea Institute for the Advancement of Technology (KIAT), Korejská republika
 48. Federal Office for Professional Education and Technology (OPET), Švýcarsko

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 685451.