Metodika výsledků: Specifikace požadavků poskytovatele na výsledky VaV

Technologická agentura ČR zpracovala metodický dokument “Specifikace požadavků poskytovatele na výsledky VaV”. Dokument má sloužit zejména jako podpůrný materiál pro uchazeče a příjemce ve veřejných soutěžích, výzvách a veřejných zakázkách ve výzkumu, vývoji a inovacích, dále pro hodnotitele, interní pracovníky TA ČR a zástupce resortů, kteří se podílejí na realizaci resortních potřeb v programech veřejných zakázek.
Je účinný od 3. 1. 2023 a je závazný pro všechny výsledky dosažené za podpory TA ČR po 3. 1. 2023. Tyto výsledky budou TA ČR uznány pouze
v případě, že budou splňovat podmínky dle této metodiky.

Účelem tohoto dokumentu je upřesnit oficiální definice druhů výsledků uvedené v příloze Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále též Metodika 17+). Oficiální definice druhů výsledků uvedené v příloze Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací nepostihují všechny rysy jednotlivých druhů výsledků a v některých případech mohou mít i různý výklad. Metodika 17+ přitom umožňuje na úrovni poskytovatele parametrizovat jednotlivé druhy výsledků, a to jak pro potřeby konkrétního programu účelové podpory, tak i pro účely vlastního hodnocení.