Mezinárodní výzva CHIST-ERA Call 2019 bude vyhlášena v prosinci

Výzkumníky v oblasti ICT zveme k účasti v ERA-Net cofundové výzvě CHIST-ERA Call 2019. Upozorňujeme, že datum otevření výzvy bylo oproti původnímu plánu posunuto. Výzva bude vyhlášena v prosinci 2019 a návrhy projektů je možné podávat až do 14.2.2020. V této výzvě budou podpořeny multilaterální výzkumné projekty minimálně tří partnerů z alespoň tří zúčastněných zemí. Více informací na webu CHIST-ERA.